Obowiązek informacyjny RODO

Administratorem danych jest Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Wejherowie. Kontakt email: daneosobowe@plichta.com.pl

Oddzwonimy do Ciebie, zweryfikujemy Twoje dane i potwierdzimy Twoje zainteresowanie informacjami na temat oferty lub jazdy testowej. Podanie Twoich danych jest dobrowolne. Bez Twojej zgody nie będziemy się z Tobą kontaktować.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymania informacji dot. oferty lub jazdy testowej w czasie rozmowy z naszym przedstawicielem. Swoje zgody możesz cofnąć swoje zgody poprzez kontakt z naszym Inspektorem Danych na adres: daneosobowe@plichta.com.pl

Cele i podstawy prawne:

1) W związku z Twoim zapytaniem o szczegóły oferty zakupu pojazdu marki ŠKODA, Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa wykorzysta dane podane przez Ciebie w formularzu, bądź później podczas rozmowy, do kontaktu z Tobą celem potwierdzenia Twojego zainteresowania ofertą lub jazdą testową, przedstawienia Ci informacji na temat produktu / usługi marki, którym jesteś zainteresowany, z użyciem telefonu lub e-mail (jeśli go podałeś), w oparciu o Twoją zgodę wyrażoną poprzez pozostawienie Twoich danych, zaznaczenie zgód i wysłanie formularza.

2) W ramach uzasadnionego interesu Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa wykorzysta Twoje dane celem:

  1. uzyskania potwierdzenia realizacji Twojego zapytania;
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  3. w celach analitycznych i statystycznych, lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, dokonywania rozliczeń wewnętrznych, prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego w ramach sieci dealerskiej;
  4. w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy klientów.

Kontakt z inspektorem ochrony danych Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa:
Możesz skontaktować się nami pod adresem e-mail: daneosobowe@plichta.com.pl

Odbiorcy danych: W związku z Twoim zapytaniem oraz jeśli wyrazisz zgodę, odbiorcą Twoich danych będą zaufani partnerzy Administratora współpracujący w zakresie realizacji naszej oferty (m.in. instytucje finansowe, ubezpieczeniowe lista, podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem lista) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania: Twoje dane osobowe w związku z zainteresowaniem i przedstawieniem dla Ciebie oferty będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania o ofertę lub jazdę testową (nie dłużej niż 6 miesięcy jeśli stracisz zainteresowanie ofertą lub jazdą testową i nie dojdzie do zawarcia umowy), jeśli wcześniej cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody.

Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Ciebie zgody celem wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat.

Pouczenie o prawach: masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przez kontakt z nami, pod adresem email: daneosobowe@plichta.pl

Prawo do wniesienia sprzeciwu: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Masz prawo  do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Profilowanie Nie będziemy stosować zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a nie zautomatyzowanego profilowania celem wywołania wobec Ciebie skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Możemy zbierać informacje dotyczące produktów lub usług marki ŠKODA, którymi będziesz zainteresowany oraz prowadzić analitykę i statystykę z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (zgodnie z informacją w pkt 2 c).

Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.